Socialret

Man har ret til førtidspension, hvis man er syg, og varigt ikke har nogen arbejdsevne, der gør, at man kan forsørge sig selv (heller ikke i fleksjob). Det følger af lov om social pension.

 

Det er ikke et krav, at man er dødeligt syg (”terminalpatient”).

 

Beviset for, at man ikke har nogen arbejdsevne, er typisk erklæringer fra speciallæger. Måske har du også været igennem én eller flere arbejdsprøvninger eller andre forløb, som kommunen har krævet.

 

Desværre er der rigtig mange borgere, der oplever, at de offentlige myndigheder ikke vil anerkende, hvad speciallægerne skriver. Mange gange følges der heller ikke op på resultatet af en arbejdsprøvning, kommunen selv har foranstaltet: At der ikke er nogen arbejdsevne i behold.

 

Ofte lyder myndighedernes konklusion på, at der – på trods af lægernes udtalelser og måske andre foranstaltninger – ”ikke har været afprøvet” det ene eller det andet. Dette afprøves måske så, og næste gang får borgeren at vide, at der lige er noget tredje og fjerde, som ”også skal prøves”. Sådan kan der gå adskillige år, før der træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension. I mange tilfælde kan det ikke alene være et unødvendigt, smertefuldt forløb for borgeren, men også ulovligt. Og erstatningsansvarspådragende.

 

Det er kommunen selv, der skal betale langt hovedparten af din førtidspension, hvis/når du får den. Det kommer til at dreje sig om betydelige beløb igennem årene, særligt hvis du er under 40. (Ja, man kan godt have ret til førtidspension med de nye regler, selvom man ikke er fyldt 40.)

 

------

 

Advokat Christian F. Jensen har hele sin karriere (siden gennemførelsen af jurastudiet i 2008) beskæftiget sig med sager om førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og dertil knyttede problemstillinger af social- og forvaltningsretlig karakter.

 

I den tid har han sørget for, at mange borgere har fået deres ret, også selv om de offentlige myndigheder har forsøgt at kæmpe imod, og måske har trukket sagerne i langdrag.

 

Hvis du føler dig trukket rundt i manegen – måske i et langvarigt ressourceforløb, som virker åbenbart overflødigt – så er du velkommen til at ringe på 29 82 70 04 eller skrive til cfj@bonnoradvokater.dk (evt. blot med oplysning om dit telefonnummer). Uanset hvor du bor.

Bonnor Advokater

 

Øverødvej 5

2840 Holte

Telefon 45 87 17 17

mail@bonnoradvokater.dk

CVR

12 84 59 95