Erstatningsret - herunder personskader

Begrebet er bredt og omfatter mange slags erstatning, men typisk vedrører dette område personskader som følge af færdselsulykker, faldulykker og arbejdsulykker, og der skal rejses krav om erstatning for svie og smerte, mén, tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. 

 

Advokat Thomas V. Bonnor (H) er specialiseret indenfor erstatningsret og personskader.