Priser

Sager afregnes enten efter medgået tid eller som fastprisydelser (f.eks. ejendomshandler). Aftale herom træffes inden sagsbehandlingen påbegyndes.

 

Vor levering af tjenesteydelser til dig påbegyndes fra tidspunktet for vor indgåelse af aftalen om bistand, i hvilken forbindelse der som udgangspunkt gives en indledende, mundtlig rådgivning om sagsområdet. Levering pågår i øvrigt løbende, så længe aftalen om bistand varer, og der er som udgangspunkt ikke indgået aftale om et bestemt leveringstidspunkt.