Markedsføringsret og forbrugerret

Vi bistår virksomheden med overholdelse af god markedsføringsskik, herunder urimelige kontraktvilkår, vildledende og aggressiv markedsføring. Ved markedsføring overfor forbrugere rådgives om regler om reklameidentifikation, uanmodet henvendelser, e-markedsføring, robinsonlisten, markedsføring rettet mod børn og unge, salgsfremmende foranstaltninger, købsopfordringer, garanti, urimelige kontraktvilkår og prisoplysninger – herunder gebyrer og organiseret rabat mv

 

Bistand og vurdering af forbrugerklager herunder mangler, mangelsbeføjelser, reklamation m.m. Urimelige kontraktvilkår. Retshåndhævelse ved forbrugerklager.

 

Advokat Birgitte Wismer - Pedersen er specialiseret indenfor markedsføringsret og forbrugerret.