Retssager

Repræsentation i retssager indenfor alle nævnte fagområder i alle domstole, byretter, Sø- og Handelsretten, landsretter og Højesteret.