Injuriesager

Mange tror måske, at injuriesager ikke kan vindes. Men det er ikke tilfældet.

 

Når en virksomhed eller en privatperson udsættes for en grov beskyldning, f.eks. om strafbare handlinger, vil det naturligvis være meget skadeligt for vedkommendes forhold. Dette gælder også, hvis f.eks. en ”mistanke” reelt må forstås af læseren af et nyhedsmedie som en beskyldning om, at forholdet faktisk er begået.

 

Det kan påvirke virksomhedens afsætning, blive forsøgt brugt imod én af forældrene i en samværssag, få betydning for ansættelsesforhold eller på andre måder være stærkt ubehageligt og krænkende.

 

Hvis nogen uberettiget fremsætter grove beskyldninger, uden f.eks. at have noget bevis, kan offeret kræve udtalelserne mortificeret (af domstolene dømt uberettigede), kræve dementi offentliggjort hvis beskyldningerne er fremsat i f.eks. et nyhedsmedie eller på Facebook, og påstå straf og erstatning for den, der har fremsat beskyldningerne.

 

I kerneområdet for strafbare injurier findes udtalelser om, at en virksomhed eller fysisk person skulle have begået en forbrydelse, men også andre stærkt nedsættende udtalelser kan alt efter de konkrete omstændigheder i en sag være ulovlige.

 

Advokat Christian F. Jensen (H) er specialiseret indenfor ytringsfrihed og strafbare injurier, og har meget betydelig erfaring med retssagsførelse indenfor området, for både virksomheder og fysiske personer.