Forsikringsret

Dette område omfatter tvister mellem forsikringstagere og forsikringsselskaber, typisk om dækning af skader. Bonnor Advokater repræsenterer altid kun forsikringstageren overfor forsikringsselskabet og er derfor aldrig i interessekonflikt. 

 

Advokat Thomas V. Bonnor (H) er specialiseret indenfor forsikringsret.