Om os

Bonnor Advokater, som har møderet for Højesteret, yder uvildig rådgivning til private og virksomheder.

 

Advokat Thomas V. Bonnor, som er indehaver af firmaet, har været medindehaver af en landets største forsikringsmæglervirksomheder og har som sådan altid repræsenteret forsikringstageren over for forsikringsselskabet. Dette princip gælder også i advokatfirmaet, som i erstatnings- og forsikringssager kun repræsenterer forsikringstagere.

 

Bonnor Advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet og Danske Advokater. Vi har tegnet ansvarsforsikring i henholdsvis Codan Forsikring A/S og HDI Danmark, samt stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.