Generelt

De selvstændige advokater hos kontorfællesskabet Bonnor Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

 

Vi er en del af Advokatsamfundet, og har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet lovpligtig garanti gennem henholdsvis Codan Forsikring NS (advokat Thomas V. Bonnor og advokat Christian F. Jensen) og HDI Danmark (advokat Birgitte Wismer - Pedersen) i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet formulerede regler. Disse ordninger dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Vi begrænser vort ansvar beløbsmæssigt til den gældende dækning der måtte være under den relevante ansvarsforsikring, og fraskriver os herudover ethvert ansvar for indirekte tab, driftstab, goodwill og tab forårsaget af tredjeparter.

 

Som pengeinstitut for samleklientbankkonti anvendes henholdsvis Jyske Bank NS (advokat Thomas V. Bonnor), Lån & Spar Bank NS (advokat Christian F. Jensen) og Alm. Brand Bank (Birgitte Wismer - Pedersen). Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 € som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt - hvis banken bliver nødlidende - vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Finansiel Stabilitets hjemmeside: https://www.fs.dk/garantiformuen/om-garantiformuen

 

Vores arbejde er reguleret af bl.a. de advokatetiske regler, som kan hentes på siden her: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Alle%20regler.aspx